Brannstasjon%20gr%C3%B8nn%20skisse

Kontakt

 • Prosjekt ansvarlig
 • Prosjekt lederEpcon A/S

Ny hovedbrannstasjon, legevakt, amb.sentral


Ny hovedbrannstasjon med legevakt, øyeblikkelig hjelp og ambulansesentral

I Brannstasjonsveien 2 er det bygget ny hovedbrannstasjon for Rogaland brann og redning IKS. Legevakt og øyeblikkelig hjelptilbud for Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal og ambulansesentral
skal samlokaliseres med hovedbrannstasjonen.
Når bygget nå står ferdig skal det romme 350 arbeidsplasser.
Sandnes kommune er vertskommune for ny hovedbrannstasjon og Sandnes Eiendomsselskap KF har gjennomført byggeprosjektet på vegne av Sandnes kommune.

Byggeriet er inndelt i fem byggetrinn:
 • Trinn 1: Legevakt/øyeblikkelig hjelp
 • Trinn 2: Gymsal, ambulansesentral og 110-sentral
 • Trinn 3: Vognhall, kontorer og hotelldel
 • Trinn 4: Vaskehall
 • Trinn 5: Utendørsområde

Entrepriseform Modifisert totalentreprise
Prosjektadministrasjon Epcon as
Totalentreprenør Kruse Smith as
Arkitekt for forprosjekt Stein Halvorsen arkitekter
Arkitekt for totalentreprenør Kraftværk as

Se video
Se repotasje i TVVest

Nøkkelinfo

 • Entrepriseformmodifisert
 • AdresseKvernhusbakken,
 • Areal12 674 m2 BTA
 • OppstartsdatoMai 2015
 • FerdigstillelsesdatoFebruar 2017

Galleri