Kleivane barnehage sett fra luften
Foto: Fridtjov Holm

Kontakt

 • Prosjekt ansvarligVakant
  Byggeprosjektsjef
  Send epost
 • Prosjekt lederGro Fløysvik
Foto: Fridtjov Holm
Foto: Fridtjov Holm

Kleivane barnehage

Prosjekt:                                  Kleivane barnehage
Eiendomsnavn:                      34/468
Adresse:                                   Kvernhusbakken
Postnummer og sted:            4308 SANDNES                
Prosjektansvarlig:                 Gro Fløysvik
Prosjektleder:                         Gro Fløysvik
Entrepriseform:                     Totalentreprise
Beskrivelse av prosjektet:    Sandnes Eiendomsselskap KF har fått i oppdrag å bygge en barnehage på 10 avdelinger. Block Berge AS har fått totalentreprisen, og er i gang med prosjekteringen.
Areal:                                       Ca. 2300 m2, tomten er 8,1 mål
Godkjent budsjett:             
Oppstartsdato:                        Oktober 2015, byggestart rundt mars 2016
Ferdigstillelsesdato:              mai 2017
 

Nøkkelinfo

 • EntrepriseformTotal enterprise
 • AdresseKvernhusbakken,
 • Arealca 2300m2
 • OppstartsdatoByggestart rundt mars 2016
 • FerdigstillelsesdatoMai 2017

Kart