Åpningtider:
Mandag - Fredag
07:45-15:15

 
Alle fakturaer til Sandnes kommune skal sendes elektronisk, i formatet EHF.
Dette er i tråd med myndighetene sitt pålegg til offentlige virksomheter. 

Fakturaadressen vår er:
Elektronisk adresse: 9908:964965137 

Sandnes Eiendom,
org.nr.
 964965137 
Sandnes kommune,
fakturamottak
Postboks 450
4302 Sandnes

 

Om selskapet

Sandnes Eiendomsselskap KF ivaretar Sandnes kommunens behov for bygg i form av formålsbygg (skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg), administrasjonsbygg og bygg for andre tjenesteprodusenter. I tillegg omfatter bygningsmassen flere hundre boliger. 

Investeringsprosjekter 2019-2020 Video

Hovedaktivitetene er investeringer, forvaltning, leie og avhending av eiendom.
Kommunen eier 300 000m2 og leier 36 000m2 bygningsmasse. 
Befolkningsveksten i kommunen krever en årlig tilførsel av lokaler i størrelsesorden 10 000m2.

Sandnes er landets 7. største by. En forretningsmessig konsekvens av dette er at kommunen besitter betydelige verdier i egen eiendomsmasse.
Dette betinger at Sandnes Eiendomsselskap KF drives etter forretningsmessige prinsipper for eiendomsforvaltning.
Realistiske husleieavtaler er en forutsetning for all profesjonell eiendomsdrift. Systemer med internleie er innført for alle leieobjekter. Husleieavtaler synliggjør kostnader, klarlegger roller, bedrer arealeffektiviteten og legger til rette for systematisk vedlikehold.

Sandnes Eiendomsselskap KF legger porteføljeprinsipper til grunn for fremtidige disposisjoner. Det arbeides mot en diversifisert portefølje bestående av formålsbygg, administrasjonsbygg og boliger.