sammensatt ute-inne
Perspektiv%20-%20oversikt
Fasade%20Skeiane
Fugleperspektiv%20Skeiane
Sammensatt%20ute-inne
Foto: Ingunn O. Bjerkelo

Skeiene ungdomsskole innflyttingsfase i de to første tilbyggene

Skeiene ungdomsskole - innflyttingsfase i de to første tilbyggene
 
Skeiene ungdomsskole - innflyttingsfase i de to første tilbyggene

Ferdigbefaringer er gått.
Inventarmontasje pågår for fult.
Lysmaster monteres i skolegården.
Det ryddes og det vaskes.
Elevene på skolen har fått sett klasserommene de skal flytte inn i.
Byggegjerder er flyttet og skolegården er blitt vesentlig større for elevene.
Neste uke tas de to første fløyene i bruk.
Tålmodige ansatte og elever får deretter ta de to siste nybyggene i bruk i løpet av november.
Byggetrinn 2 som omfatter totalrehabilitering av den eksisterende skolen igangsettes så fort all aktivitet er flyttet ut.
Skolen skal være ferdig rehabilitert til skolestart august 2019.


I juni 2015 vedtok Bystyret i Sandnes kommune byggeprogram for rehabilitering og utvidelse av Skeiene ungdomsskole til en U21 skole.
Eksisterende skolebygg som er oppført i 1963 skal totalrenoveres. Skolen utvides  i tillegg for 6 nye klasser.
Prosjektering ble igangsatt høsten 2015 etter at det ble gjennomført anbudskonkurranse for prosjekteringsteam.
Prosjektering pågår, anbudskonkurranse forventet lagt ut på Doffin august 2016 og forventet byggestart 4. kvartal 2016 
Nøkkelinfo
Prosjektledelse                    Prosjektil
Arkitekt                                Arkipartner
Prosjekteringsteam           Multiconsult as
Entrepriseform                  Delte entrepriser 
Adresse                                Vårveien 9
Areal                                     883 BTA (nygbygg og rehabilitert areal)
Godkjent budsjett              232 mill kr. Inkl. mva
Ferdigstillelsesdato           Skolestart 2018
 
18.10.2018