fullsizerender reg

Sandnes eiendomsselskap KF gratulerer med ny bolig!

Moldberget borettslag i Kleivane
 
I Moldberget borettslag i Kleivane har 7 unge Sandnes-innbyggere flyttet inn i ny bolig.
 
Prosjektet  startet med et initiativ fra foreldregruppen til beboerne for flere år siden.
Kommunen ble raskt koblet på og gjennom et samarbeid der kommunen og foreldrerepresentanter deltok kom en fram til en modellen som er brukt.
Sammen med foreldrerepresentanter ble det utarbeidet krav til boligen.
Det ble lagt vekt på å få gode boliger til en nøktern pris som kunne finansieres av de unge selv.
Byggeriet ble gjennomført i 2014-2015 og sto klart for innflytting i februar/mars 2015.
Det har under hele prosessen vært et godt samarbeid mellom de unge voksne som skal bo her, foreldre og kommunen.
Sandnes Eiendomsselskap KF takker for et godt samarbeid!
 
Det er nå startet en prosess med Foreldreinitiativet II.
Erfaringer fra foreldreinitiativet 1 (Moldberget borettslag) vil bli tatt med i utviklingen av det nye prosjektet.
Vi jobber frem mot å kunne åpne Foreldreinitiativet II i 2016.
 
 
29.04.2015