lura skole uteomr%c3%a5de
Lura%20skole%20uteomr%C3%A5de

Nye lekeapparater på Lura skole

BYDRIFT gratulerer Sandnes Eiendom KF og Lura skole med oppfikset uteområde!!
 
BYDRIFT er nå ferdig med å montere nye lekeapparater på Lura skole.
Apparatene er tatt i bruk .
Det er kjørt ut ca.180 tonn med blandet grusmasse og innkjørt det samme med fallsand.
8m3 betong brukt til å støype fast apparatene .
Eksistrende drenering er brukt.
BYDRIFT gratulerer Sandnes Eiendom KF og Lura skole med oppfikset uteområde!!

Sandnes Eiendomsselskap KF takker for vel gjennomført oppdrag.

 
 
25.11.2015