[/Pane1]

Korona pandemien

Situasjonen hos Sandnes eiendom
 
Korona pandemien har ingen vesentlig påvirkning på den daglige driften hos Sandnes eiendom. Vi praktiserer bruk av hjemmekontor, samtidig som noen er på jobb på kontorplassen for å håndtere praktiske oppgaver som gjøres her. Vår inngangsdør er låst, da vi ønsker å begrense og styre adgangen til kontorlokalene for å bidra til å redusere smittespredningen.

Ta kontakt direkte med den ansatte dere vil treffe på telefon. Kontaktinformasjon finner dere på ark-fanen 'KONTAKT'.

Når det gjelder våre byggeprosjekter, er det satt i verk tiltak for å redusere smittefaren og det er pr. april måned ikke meldt om større forsinkelser som følge av Korona pandemien.
 
24.04.2020