bilde iglemyr sv%c3%b8mmehall
Kontraktsignering Iglemyr svømmehall
(F.v) Torbjørn Sterri (daglig leder Sandnes Eiendomsselskap) og Snorre Hallem (Daglig leder Byggmester Sagen AS)
Iglemyr%20sv%C3%B8mmehall%20oktober%202018-31%20(002)
Foto: Ingunn Bjerkelo

Iglemyr svømmehall

Ny svømmehall på Iglemyr
 
Ny svømmehall på Iglemyr

Arbeidet med ny svømmehall på Iglemyr er godt i gang.
Spunt er på plass og peling av første del er ferdigstilt. Kraner er satt opp og armering av plate pågår.
Prosjektet har en budsjettramme på 262 MNOK og skal stå klar i 2020.

 
08.10.2018