dsc 0650
Torbjørn Sterri Daglig leder Sandnes Eiendomsselskap KF
Torbjørn Sterri Daglig leder Sandnes Eiendomsselskap KF

Dialogkonferanse om avfallsfrie byggeplasser

Stavanger kommune og Sandnes Eiendomsselskap KF gjennomfører i 2018 ett pilotprosjekt sammen med NKF og Difi.
 
Stavanger kommune og Sandnes Eiendomsselskap KF gjennomfører i 2018 et pilotprosjekt sammen med NKF og Difi

Utdrag av teksten her er hentet fra NKF sin publsering av temaet; Publisert 04. april 2018 av Elisabeth Leikanger.

Avfallsfrie byggeplasser innen 2025?

De to oppdragsgiverne vil i løpet av høsten 2018 gjennomføre to anbudskonkurranser, henholdsvis rehabilitering og nybygg, der det vil bli stilt krav om minimum 75% reduksjon av avfall på byggeplassene.
Utlysningen omfatter produksjons og ikke rivningsarbeider.
Rivningsarbeider blir i dette initiativet ikke medregnet inn i kravet til reduksjon av avfallsmengde.
Før konkurransen lyses ut ønskes det et samarbeid med bransjen og med fokus på hvordan krav til effektiv ressursbruk i produksjon og kraftig avfallsreduksjon, kan stilles i anbudsdokumentene.

Bygg skal ikke generere avfall, verken når de bygges, rehabiliteres eller rives.

Dette frembringer nye måter å tenke på, nye forretningsmodeller og nye modeller for innkjøp. Byggenæringen har hatt ry på seg for å være en tradisjonsbundet og lite endringsvillige, men innen avfallshåndtering er bransjen langt fremme.

Avfallsfrie byggeplasser

Initiativet skal utvikle kompetanse og tilføre teknologi for å oppnå tre målsetninger:
1. Ta en førende posisjon innen avfallsfrie byggeplasser nasjonalt
2. Redusere kostnader i produksjonen
3. Styrke konkurransekraften til vår byggeindustri

Suksess fordrer et tett samarbeid med byggebransjen

I en bransje med utvikling, er det vanskelig å være i front alene. Skal en lykkes vil dette fordre et tett samarbeid med byggebransjen. Derfor inviteres det til dialogkonferanse i Sandnes 8. mai.

Mer utfyllende om dette temaet kan leses her på NKF sine hjemmesider: 
www.kommunalteknikk.no
Mer om konkurransen her:
www.doffin.no
 
04.04.2018