skisse arkitektbord

Anbudskonkurranse: Rådgivende ingeniørtjenester til rehabilitering og utvidelse av Skeiane ungdomsskole

Det er kunngjort anbudskonkurranse for rådgivende ingeniørtjenester til rehabilitering og utvidelse av Skeiane ungdomsskole
 
Tilbudsgrunnlaget er annonsert på Doffin, se link Klikk her: Doffin.no 

Kort beskrivelse:
Konkurransen omfatter anskaffelse av prosjekteringsgruppe ihht. konkurransegrunnlag.

Tilbyder skal levere et samlet tilbud på prosjekteringsgruppe som en del av egen leveranse.
Omfatter forprosjekt og detaljprosjekt, utarbeidelse av beskrivelser og tegninger for anbudskonkurranse, bistand i evaluering av tilbud samt oppfølging i byggeperiode.

 
Fag Forkortelse
Rådgiver byggeteknikk RIB
Rådgiver VVS RIV
Rådgiver Elektro RIE
Rådgiver Akustikk RIAku
Rådgiver Bygningsfysikk RIBfy
Rådgiver energi og miljø RIEM
Rådgiver Brannteknikk RIBr
Rådgiver geoteknikk RIG 
 
28.07.2015