langgata 74 skisse

Anbudskonkurranse: Ombygging og rehabilitering av Langgata 74 til 6 avdelings barnehage

Sandnes eiendomsselskap KF har på vegne av Sandnes kommune kunngjort anbudskonkurranse for ombygging og rehabilitering av Langgata 74 til 6 avdelings barnehage.
 
Tilbudsgrunnlaget er annonsert på Doffin, se link Klikk her: Doffin.no

Kort beskrivelse:

Bystyret har i økonomiplan 2015-2018 vedtatt en sentrumsbarnehage i den gamle kulturskolen med minimum 462 kvm innendørs lekeareal fordelt på 6 grupper som tilrettelegges fleksibelt for små og store barn.

I denne forbindelse har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt for fullstendig ombygging og rehabilitering av Langgata 74 til 6 avdelings barnehage i henhold til konkurransegrunnlaget med vedlegg. Oppdraget omfatter:

• Riving

• Ombygging og rehabilitering

• Levering og montering av fast inventar og utstyr

• Full opparbeidelse av uteområde

• Utskifting av VVS utomhus

Prosjektet skal gjennomføres som generalentreprise basert på NS 8405:2008. Langgata 74 er klar for oppstart av rive- og byggearbeider senest oktober 2015. Generalentreprenør skal ha kapasitet til å ferdigstille fullstendig ombygging og rehabilitering av Langgata 74 med tilhørende uteområde i henhold til kontrakt slik at overtakelsesforretning kan finne sted senest innen 1. juli 2016 (sluttfrist). Barnehagen skal tas i bruk medio august 2016. Langgata 74 er detaljprosjektert i henhold til NS 3420:2013/14 og skal bygges etter kravene i TEK 10, dersom det ikke er lagt spesielle føringer. Se konkurransegrunnlaget med vedlegg for nærmere beskrivelse av anskaffelsen.
 
 
28.07.2015