langgata 74 skisse
Sammensatt%20bilde

6-avdelings barnehage i gamle kulturskolebygget i Langgata 74

I gamle kulturskolebygget i Langgata 74 skal ny barnehage stå klar til bruk i august 2016
 
I gamle kulturskolebygget i Langgata 74 skal ny barnehage stå klar til
bruk i august 2016. Barnehagen vil få 6 avdelinger, 4 i første etasje og 2 i andre
etasje.
I den gamle gymsalen i første etasje, vil det laget et stort og godt fellesrom med kjøkken som kan brukes av alle avdelinger.
 
Ombygging og rehabiliteringen av bygget blir gjennomført i en generalentreprise.
Rivningsarbeider innvendig i bygget er igangsatt.
 
Langgata 74 ble bygget i 1899, tegnet av arkitekt Hartvig Eckoff. Opprinnelig funksjon var skolebygg, og Sandnes Folkeskole holdt til her.
Tilbygget (gymsalen og nytt inngangsparti) kom til i 1923. Bygningen regnes for å ha en høy bevaringsverdi for Sandnes kommune, ref; byantikvar. Bygget er vernet.
 
 
11.12.2015