Møteplan 2019

Klikk på dato så kommer du til sakslisten.
Saksdokumenter blir lagt ut i PDF. Datoen er "grønn" når saksdokumenter er tilgjengelig.
Dag       Dato       Tid      Spesielle saker                              
Tirsdag 15.01.19 08:00 - 12:00  
Onsdag 20.02.19 08:00 - 12:00 Foreløpig Regnskap for 2018
Onsdag 03.04.19 13:00 - xx Årsregnskap og Årsrapport 2018
Onsdag 08.05.19 08:00 - 12:00 Perioderapport + Budsjettforslag 2020 - 2023
Onsdag 12.06.19 08:00 - 12:00  
Onsdag 21.08.19 08:00 - 12:00  
Onsdag 23.09.19 12:00 Endelig forslag til ØP 2020 - 2023 + Perioderapport
       
Onsdag 06.11.19 12:00 - 16:00    
Mandag 02.12.19 10:00 - 14:00  
Onsdag 18.12.19 08:00 - 12:00