Kontakt

 • Prosjekt ansvarligIngunn Bjerkelo
  Byggeprosjektsjef
  mob: 99 22 74 75
  Send epost
 • Prosjekt lederEpcon A/S
Foto: Kruse Smith as
Foto: Fridtjov Holm

Ny hovedbrannstasjon, legevakt, amb.sentral

Ny hovedbrannstasjon med legevakt, øyeblikkelig hjelp og ambulansesentral

I Brannstasjonsveien 2 er det bygget ny hovedbrannstasjon for Rogaland brann og redning IKS. Legevakt og øyeblikkelig hjelptilbud for Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal  og ambulansesentral
skal samlokaliseres med hovedbrannstasjonen.
Når bygget nå står ferdig skal det romme 350 arbeidsplasser.
Sandnes kommune er vertskommune for ny hovedbrannstasjon og Sandnes Eiendomsselskap KF har gjennomført byggeprosjektet på vegne av Sandnes kommune.

Byggeriet er inndelt i fem byggetrinn:
 • Trinn 1:  Legevakt/øyeblikkelig hjelp
 • Trinn 2:  Gymsal, ambulansesentral og 110-sentral
 • Trinn 3:  Vognhall, kontorer og hotelldel
 • Trinn 4:  Vaskehall
 • Trinn 5:  Utendørsområde

Entrepriseform                                   Modifisert totalentreprise
Prosjektadministrasjon                     Epcon as
Totalentreprenør                                Kruse Smith as
Arkitekt for forprosjekt                     Stein Halvorsen arkitekter
Arkitekt for totalentreprenør          Kraftværk as

Se video
Se repotasje i TVVest

Nøkkelinfo

 • EntrepriseformModifisert enterprise
 • AdresseBrannstasjonsveien 2, Sandnes
 • Areal12 674 m2 BTA
 • Godkjent budsjett520,5 mill kr inkl. mva
 • OppstartsdatoMai 2015
 • FerdigstillelsesdatoFebruar 2017

Kart


Ingunn Bjerkelo
epost: ingunn.bjerkelo@sandnes.kommune.no
© 2015 Sandnes kommune