perspektiv - oversikt
perspektiv - oversikt
fasade skeiane
fugleperspektiv skeiane

Skeiene ungdomsskole utvidelse og rehabilitering

Anbudskonkurranse for rehabilitering ut utvidelse av Skeiene ungdomsskole er lyst ut på Doffin.Tilbudsfrist er satt til 15. november 2016 Prosjektet skal ferdigstilles til skolestart høsten 2018.
Skeiene ungdomsskole utvidelse og rehabilitering
Anbudskonkurranse for rehabilitering ut utvidelse av Skeiene ungdomsskole er lyst ut på Doffin. Det skal benyttes delte entrepriser  i dette prosjektet.
Tilbudsfrist er satt til 15. november 2016 Prosjektet skal ferdigstilles til skolestart høsten 2018.
 

I juni 2015 vedtok Bystyret i Sandnes kommune byggeprogram for rehabilitering og utvidelse av Skeiene ungdomsskole til en U21 skole.
Eksisterende skolebygg som er oppført i 1963 skal totalrenoveres. Skolen utvides  i tillegg for 6 nye klasser.
Prosjektering ble igangsatt høsten 2015 etter at det ble gjennomført anbudskonkurranse for prosjekteringsteam.
Prosjektering pågår, anbudskonkurranse forventet lagt ut på Doffin august 2016 og forventet byggestart 4. kvartal 2016 
Nøkkelinfo
Prosjektledelse                    Prosjektil
Arkitekt                                Arkipartner
Prosjekteringsteam           Multiconsult as
Entrepriseform                  Delte entrepriser 
Adresse                                Vårveien 9
Areal                                     883 BTA (nygbygg og rehabilitert areal)
Godkjent budsjett              232 mill kr. Inkl. mva
Ferdigstillelsesdato           Skolestart August 2018
21.10.2016

Ingunn Bjerkelo
epost: ingunn.bjerkelo@sandnes.kommune.no
© 2015 Sandnes kommune