160620 nrs exterior 1-1
img 8024-1
img 6285-1
img 6276-1
f%c3%b8rste spadestikk
Foto: Ingunn Bjerkelo
signering av kontrakt
(F.v) Torbjørn Sterri (daglig leder Sandnes Eiendomsselskap KF) og Rune Hognestad (regiondirektør Kruse Smith) Foto: Ivar Strand

Fremdrift nytt rådhus i Sandnes.

Rådhuset skal etter planen stå klar til bruk i desember 2018
 
Nytt rådhus i Sandnes.

Oktober 2017 – status byggeplass
General entreprenør startet i april med pele arbeidet på tomten. Over 384 pel på til sammen 12.000m ble rammet 30m ned i grunn. I etterkant av dette ble grunn masser fjernet for å gi plass til kulverter, rørføringer og teknisk rom. En del av massene var forurenset og måtte transporteres til Svåheia deponi for spesialbehandling. I løpet av sommeren ble fundamenter og bunnplate støpt på plass. Høsten har gått med til støpning av vegger og montasje av hulldekker. Allerede nå begynner bygget å vise igjen i Havneparken og i slutten av året vil taket være på plass. Montasje av fasade elementer starter opp over ny året og er en viktig milepæl for å få tett bygg. Her knytter det seg også spenning til fasaden som er i keramikk og som symboliserer Sandnes sin historie som keramikk by.
 
Mars 2017 - Milepel!
Første spadestikk for nytt rådhus i Sandnes.
Rådhuset skal etter planen stå klar til bruk  i desember 2018 og blir gjennomført som en generalentreprise.

Arkitekt: Code of Practice Arcitects GmbH
Prosjektleder: Jarle Angelsen
Entreprenør: Kruse SmithI løpet av vinteren ble anbudskonkurranse for bygging av nytt rådhus på tomt A4 i Havneparken Sandnes gjennomført. Vinner av konkurransen ble Kruse Smith Entreprenør AS. Sak om bygging ble i etterkant sendt til styret i SEKF samt til politisk behandling. Endelig godkjenning for bygging av nytt rådhus ble gitt i bystyremøte 06.02.2017

Det var derfor med stor glede for Sandnes Eiendomsselskap KF å kunne invitere Kruse Smith Entreprenør AS til signering av kontrakt torsdag 09.02.17. Møtet hadde en god tone hvor begge parter uttrykte sterkt ønske om å gjennomføre et godt prosjekt for både byggherre og entreprenører.

Oppstart bygging blir i mars/april 2017 med planlagt ferdigstillelse i desember 2018. Vi gleder oss til samarbeid med Kruse Smith og ser frem til det endelige resultatet av nytt rådhus i Havneparken Sandnes.

Link til Prosjektet
 
25.10.2017
f%c3%b8rste spadestikk

Ingunn Bjerkelo
epost: ingunn.bjerkelo@sandnes.kommune.no
© 2015 Sandnes kommune